Pomoc
Ukrajině

Pomoc Ukrajině

Vážení kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom doplnili aktivitu výboru České gastroenterologické společnosti a věnovali část prostředků získaných na podporu 42. českých a slovenských endoskopických dnů na pomoc Ukrajině. Chtěli bychom vyjádřit solidaritu s Ukrajinou v jejím boji za svobodu, která je svobodou nás všech.

Za organizátory akce
Tomáš Hucl

Z projevu Václava Havla na konferenci „Ukrajina v Evropě a ve světě“ v Kyjevě dne 21.2.2004
Je to proto, že běží nejen o budoucnost Ukrajiny, ale o samu strukturu budoucího světového pořádku. Vše nasvědčuje tomu, že svět vstupuje do fáze větších regionálních celků a že globální spolupráce bude založena na rovnoprávných vztazích takových seskupení, jakým je například integrující se Evropa. V této situaci je nesmírně důležité, aby Ukrajina, země s bohatou historií, kulturní tradicí a s velkou budoucností, byla svébytnou entitou, aby se dokázala svobodně, nezávisle a demokraticky rozhodnout, ke kterému z rýsujících se světových regionálních seskupení patří. Bude-li se ucházet o členství v Severoatlantické alianci či Evropské unii, musí mít absolutně otevřené dveře a Evropa by jí měla poskytnout maximální pomoc. Je ale možné, že bude ještě dlouho solitérním celkem, jakým možná je či v brzké době bude například Indie, je možné, že bude chtít patřit do jiného regionálního seskupení. Ať tak či onak, o tom může svobodně rozhodnout jen ona sama a to by mělo být všemi respektováno. Mluvím-li o možných budoucích regionálních seskupeních, pak nemám na mysli to, co se nazývalo nebo dodnes nazývá sférami vlivu, sférami zájmu. Ukrajina je, abych tak řekl, v zájmové sféře světa. Pevně věřím, že bude posilovat nezávislost a svobodně se dopracuje k rozhodnutí o své budoucnosti.