Program „ESGE Days 2022“- sesterská sekce ČGS
Sekce sester

Blok I:  28.4.2022 – 9:30 – 10:30

Předsedající: A. Brucknerová, M. Gabrielová, P. Absolonová

  1. „Endomina – efektivní řešení obezity“, Bc. Hanka Kubecová, IKEM Praha
  2. „LumiCoil v praxi MOÚ“, Bc. Petra Absolonová, MOÚ Brno
  3. „Recidivující krvácení do GITu nejasného původu“, Bc. Taťána Benová, Bc. Petra Bielniková,
    FN Ostrava
  4. „Endoskopická gastro-enteroanastomóza“, Pavla Bašová, Kateřina Plačková, Nemocnice Jablonec nad Nisou

Blok II: 28.4.2022 – 11:00 – 12:00

Předsedající: M. Gabrielová, P. Absolonová, A. Brucknerová

  1. „Práce endoskopické sestry v Bavorsku“, Zuzana Havlíčková, KNTB Zlín, zuzana.havlickova@bnzlin.cz
  2. „Purastat a endoskopická sestra“, Mgr. Jana Honnerová, Julie Petrecká, IKEM Praha
  3. „PEG sestra ve FN Brno“, Lesja Řeháková, FN Brno
  4. „Léčba refluxu pomocí přístroje STRETTA“, Mgr. Zuzana Černá, ÚVN Praha