42. české a slovenské endoskopické dny, 28. dubna 2022
Program

42. české a slovenské endoskopické dny

Pořadatelem akce je Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti ve spolupráci s Endoskopickou sekcí Slovenské gastroenterologické společnosti.

Místo konání: Kongresové centrum Praha, Forum Hall

Sekce 1: 9:30 – 10:50 h
Endoskopie horní části gastrointestinálního traktu

Zahájení: Hucl T, Rejchrt S, Záň J (5min)

Hradského přednáška: Messmann H. : New diagnostic and therapeutic options for early GI neoplasia (20 min)

Předsedající: Urban O, Tachecí I, Koller T

 1. Motilita jícnu,  Tachecí I. (15min)
 2. Barrettův jícen, Falt P. (15min)
 3. Nádory žaludku,  Urban O. (15min)
 4. Duodenální polypy, Koller T. (15min)

Sekce 2: 11:00 -12:00 h
Endoskopie tenkého a tlustého střeva

Předsedající: Suchánek S, Hlavatý T, Pekárek B

 1. Screening kolorektálního karcinomu, Suchánek S
 2. IBD, Hlavatý T
 3. Polypekotomie a EMR v kolon, Kunčák B
 4. ESD v kolon, Pekárek B

Sekce 3: 13:30 – 14:30 h
Pankreatobiliární endoskopie

Předsedající: Rejchrt S, Špičák J, Záň  J

 1. Biliární stenóza, Záň J
 2. Akutní pankreatitida, Špičák J
 3. Chronická pankreatitida, Rejchrt S
 4. EUS-navigované anastomózy, Nosek V

Sekce 4: 15:00 – 16:00 h
Nové metody a technologie v endoskopii

Předsedající: Vítek P, Orsagh A,  Zelinková Z

 1. Umělá intelligence v kolon, Vítek P
 2. Umělá intelligence mimo kolon, Kajzrliková I
 3. Nové technologie a nástroje, Orsagh A
 4. Bariatrická a metabolická endoskopie, Hucl T

Sekce 5: 16:30 -17:30 h
Videomaratón

Předsedající: Gralnek I, Hucl T, Keil R

 1. EUS navigovaná cholecysto-duodenostomie, Pintová J
 2. Covid 19 a ischémia gastrointestinálního traktu.  Koincidencia alebo kauzalita?, Strachan J
 3. Prevence opožděného krvácení po ESD, Grega T
 4. Perforace duodena způsobená vycestovalým biliárním stentem, Jarošová J
 5. Překvapivý případ krácení do horního GIT, Procházka R
 6. Endoskopická léčba Exulceratio simplex rekta Ovesco klipem, Slodička P
 7. Recidivující verukózní  karcinom jícnu, Košťálová K
 8. Endoskopická extrakce erodovaného gastrického Fobi Ringu, Král J