44. české a slovenské endoskopické dny
Pořadatelé (Faculty)

Záštita

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Pořadatel

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Prezident kongresu

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Organizační výbor

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Koller, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
MUDr. Branislav Kunčák
MUDr. Vladimír Nosek
MUDr. Boris Pekárek, Ph.D.
MUDr. Barbora Pipek, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Eduard Veseliny, Ph.D.
MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
MUDr. Jozef Záň, Ph.D.

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
10600 Praha 10
www.mhconsulting.cz