Dopis prezidenta kongresu
Prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 42. české a slovenské endoskopické dny, které se uskuteční  28. dubna 2022 v Praze v Kongresovém centru.  Endoskopické dny se uskuteční po dvou letech, ve kterých se z důvodu epidemiologické situace při covidové pandemii nemohly konat.   Je velkou poctou pro českou a slovenskou gastroenterologii, že budou opět součástí mezinárodního kongresu ESGE Days, 28. – 30. dubna 2022.  Národní endoskopické dny proběhnou v prezenční podobě, mezinárodní část kongresu v podobě hybridní.

Kongres ESGE Days se vrací po třech letech opět do Prahy. V těch dvou předchozích se však vlastně buď vůbec nekonal, nebo se uskutečnil virtuálně.  Vrací se sem jistě také proto, že byl v Praze velmi úspěšný.  A to se podařilo s významným přispěním české a slovenské účasti a organizace.  V roce 2019 se ho zúčastnilo téměř 3000 hostů z celého světa z nichž 800 s aktivní účastí formou abstraktu. Česká republika přispěla zdaleka největším počtem účastníků, kterých bylo téměř čtyři sta.

Kongres ESGE Days je organizován Evropskou endoskopickou společností pro gastrointestinální endoskopii. Obě naše národní gastroenterologické společnosti se staly oficiálními partnery kongresu, který je jistě jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích akcí v oblasti gastrointestinální endoskopie na světě. Čeští a slovenští přednášející národního programu budou součástí mezinárodní části kongresu, ve kterém budou hrát aktivní roli a přispějí tak ke zviditelnění české a slovenské gastroenterologie ve světě.  Všichni účastníci národního kongresu se mohou účastnit celého mezinárodního programu.

Konference bude probíhat v průběhu 3 dnů, v 11 paralelních sekcích a bude zahrnovat kompletní problematiku gastrointestinální endoskopie a příbuzných oborů. Významnou součástí kongresu budou přenosy živě prováděných endoskopických výkonů. Výkony budou provádět mezinárodní hosté společně s místními endoskopisty v pražském IKEMu, odkud bude probíhat jejich přenos do kongresového centra. Provádění endoskopických výkonů v Praze je významnou poctou pro českou a slovenskou endoskopii a výjimečnou příležitostí k prezentaci české endoskopie ve světě.

Součástí konference bude jako obvykle postgraduální kurz, sekce originálních sdělení a posterů, diskusní fóra či sekce endoskopických sester.  Připraven bude také rozsáhlý prostor pro hands-on kurzy, ve kterých bude účastníkům nabídnuta praktická výuka mnoha endoskopických výkonů na počítačových, plastikových a zvířecích modelech. Přijďte se přihlásit, můžete se potkat se špičkovými zahraničními, ale i domácími lektory.

Samotné endoskopické dny se uskuteční první den kongresu. Jejich program má charakter postgraduálního kurzu pokrývajícího kompletní problematiku endoskopie gastrointestinálního traktu.  Jeden blok kongresu bude tradičně věnován vidokazuistikám.  Paralelně budou připraveny dvě sekce endoskopických sester. Tradiční Hradského přednášku přednese prezident ESGE, prof. Helmut Messmann, na téma nových diagnostických a terapeutických možností u časných neoplázií. Nebudou chybět obědová satelitní symposia o aktuálních tématech gastroenterologie. 

Těšíme se, že spolu s Vámi prožijeme společně velkolepou vzdělávací akci, na které se po dlouhé době konečně setkáme tváří v tvář.   

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.